Intervju med Frank

Näst sista dagen som ungdomsarbetsledare i församlingen. Klassiska frågan, hur känns det?
Det är väldigt delat. Känns skönt att gå vidare till nästa kapitel, samtidigt så kommer jag att sakna ungdomarna och samarbetet med dig (läs: Tomas). Dessutom förmånen att via den här plattformen få berätta om Jesus, även om det uppdraget fortfarande finns kvar men via nya former.

Du har varit ungdomsarbetsledare i tre år, var det barndomsdrömmen? Då andra lekte och drömde om att bli polis så satt du och drömde dig bort till skriftskolläger?
Inte riktigt… Jag hade inte planer för att bli ungdomsledare överhuvudtaget. Det kom som en blixt från klar himmel.
Så du tror att Gud hade ett finger med i spelet?
Inte bara ett finger utan han var nog där med hela handen.

Vad är det roligaste minnet från ungdomsledartiden?
Vad svår fråga. Kanske inte roligaste men mest betydelsefullt har alla samtal och diskussioner med ungdomarna varit. Att få samtala om Jesus och om tro har varit betydelsefullt och speciellt de gånger då man sett på människor hur han berört dem och då han gett aha-upplevelser. Dessutom alla frågor som kommit och det intresse som funnits att diskutera tro. Det tar jag med mig.

Den stora frågan då, har du gjort bort dig på något roligt sätt under den här tiden?
Säker, men minnet sviker lite.
Hur var det då vi översatte dramat till skolgudstjänsten från engelska?
En obekväm tystnad infinner sig följt av en del obekväma skratt… ja det blev fel, så pass fel så vi inte ska ta upp det här. Sen har jag ju också råkat att fråga lite argt ”har du problem?” när jag egentligen bara ville hjälpa någon vars bil bråkade.

Vad har varit det värsta med jobbet?
Lång paus. Svårt att välja det värsta. Det har också funnit mycket ja inte tyckt om. Att göra upp målsättningar, planera, organisera och förbereda har varit och känts ensamt. Med de sakerna skulle jag gärna ha arbetat mera i team.

Vad kommer du att sakna mest? Alla relationer med ungdomarna. Alla diskussioner och samarbetet mellan oss ungdomsarbetsledare. Även fast jag nog finns kvar och man får gärna ha och ta kontakt!

Vad ska du göra nu efter? Först lite julledigt och en semesterresa. Sen börjar jag köra lastbil vintertid och sen jobba med jordbruk på hemgården i Pensala.

Vem har varit din största förebild som ungdomsledare?
Jesus!
Var kommer jag in?
Nervöst skratt… Jamen Jesus har varit viktig. Det är Jesu kärlek jag vill förmedla, det är det jag vill människor ska förstå. Jag är helt säker på att det inte finns. någon bättre förebild för någon människa än vad Jesus är och var.